Pozvánka na Valnou hromadu politického hnutí Severočeši.cz

Termín konání: 23. 3. 2020

Místo konání: Dubí - Mstišov, K Emance 300, 17:00 hodin

Návrh programu:

  • Zahájení (prezentace, kontrola zmocnění)
  • Zpráva o činnosti Hnutí za rok 2019
  • Zpráva rozhodčího výboru za rok 2019
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2019
  • Schválení hospodaření Hnutí za rok 2019
  • Schválení auditorské zprávy Hnutí za rok 2019
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

Ústí nad Labem, 12. 3. 2020
Ing. Bronislav Schwarz, v. r.
předseda Hnutí Severočeši.cz