Severočeši nabízí zkušenosti z vedení měst a obcí

 ÚSTECKÝ KRAJ - V příštím roce nás čekají další volby do krajského zastupitelstva a své kandidáty a hlavně jejich zkušenosti nabídne hnutí Severočeši.cz, které má v současné době svého zástupce jak v senátu, tak ve vedení měst a obcí v kraji. Postupně budují kandidátku složenou z osobností v regionech ze všech koutů Ústeckého kraje tak, aby si lidé příští rok vybrali z lidí, které znají a pro svůj region již pracují. Tomu také odpovídá hlavní téma kampaně, kterým bude heslo “Z regionu do kraje”.

 “V Ústeckém kraji máme mnoho aktivních politiků na různých pozicích od členů komisí, přes zastupitele, radní, až po starosty. Zároveň si všichni uvědomujeme, jak složitá a náročná je práce v opozici, pokud chcete pro svou obec něco udělat. Všichni naši zástupci dokazují, že děláme konstruktivní politiku, snažíme se vždy o problému hovořit a společně pak hledat možnosti řešení,” říká lídr kandidátky, bývalý krajský zastupitel a starosta města Dubí Petr Pípal, který již podruhé v komunálních volbách získal s kandidátkou Severočeši - Dubí nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Právě v Dubí se podařilo řešení nalézt a město, které všichni spojovali s prostitucí a zločinem, je dnes běžně fungující obec.

 Mezi kandidáty do krajských voleb tak nebudou chybět senátor pro obvod Ústí nad Labem Jaroslav Doubrava, starostka města Lom Kateřina Schwarzová, místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch či zastupitel Rumburku Radek Slavík. Své služby postupně nabídnou další aktivní lidé z různých koutů Ústeckého kraje pracující v různých profesích tak, aby se společně snažili zlepšit podmínky pro lékaře a sestry a tím i kvalitu zdravotní péči, zvýšit počet policistů a strážníků a tím i bezpečnost a či získat více peněz pro rozvoj Ústeckého kraje. Velký důraz kladou také na turistiku, díky které plynou do kraje také významné investice i další příjmy pro podnikatele v turistickém ruchu. Tomu by se měl věnovat ředitel Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.

 Severočeši.cz byli v krajském zastupitelstvu již dvě volební období mezi roky 2008 až 2016 a ačkoliv byli v opozici, dokázali hlavně díky rozumné nekonfliktní politice prosadit řadu ze svých volebních slibů. V tomto trendu chtějí pokračovat i nadále. Snažit se prosazovat zájmy svých voličů, ale zároveň podporovat a diskutovat o návrzích zástupců jiných politických stran.

 

Teplice 

Ing. Petr Pípal

 Byť jsme nebyli ve vedení kraje, při hlasování o předložených materiálech jsme se řídili zdravým rozumem bez snahy bořit dobré za každou cenu a jednali jsme konstruktivně ve prospěch občanů regionu. Tím se chceme řídit i nadále a postupně s kolegy napříč politickým spektrem prosazovat náš volební program. V minulých letech se nám například podařilo významně přispět ke stabilizaci Krajské zdravotní, a.s.

 

 

 

  


 Ústí nad Labem

Jaroslav Doubrava

 Je nutné docílit toho, aby zákony skutečně platily pro všechny z nás, a to bez výjimky! Nezbytné je obecně posílit policejní sbor, zlepšit jeho technického vybavení, popřípadě zvýšit počet policistů přímo v ulicích. Za stejně důležité, ne-li důležitější, považuji kriminalitě předcházet vytvářením podmínek pro vyplňování volného času dětí tak, aby měly možnost čas trávit činností v zájmových kroužcích, v kolektivech a nebloumaly, nudíc se, po ulicích. Námětů je celá řada, jen mít možnost je realizovat.

 

 

 

 

 


Litoměřicko

Lukas Wünsch

 Ústecký kraj se postupně zbavuje nálepky průmyslové, špinavé oblasti. Daří se to i díky výstavám na Zahradě Čech, které dělají kraji výbornou pověst v celé České republice, ale také síti destinačních agentur. Litoměřice jsou jedním z tahounů v Národní síti zdravých měst, chodíme s řadou novinek, snažíme se být vzorem, ale zároveň se jezdíme ke kolegům učit. Věřím, že i Ústecký kraj bude jednou Zdravým krajem.

 

 

 

 

Šluknovsko

Ing. Bc. Radek Slavík

 O rumburské nemocnici toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Všichni přesně vědí, co je špatně, co špatného se udělalo, vědí, co by se asi mělo udělat, jak nemocnici zachránit a vyvést ji ze začarovaného kruhu. Jisté je, že nemocnice nebude, a ani nemůže, fungovat bez zásadního strategického plánu. Nehodlám se ohlížet za tím, co a jak se udělalo a neudělalo. Zajištění zdravotní péče v Rumburku by mělo být v současné době prioritou číslo jedna.

 

 

 

Most

Ing. Bronislav Schwarz

 Ústecký kraj je každým rokem bezpečnější. Přesto patří na linii bezpečnosti k těm krajům, kde kriminalita zná všechny své linie, u nás se vyskytují veškeré trestné činy a jejich pachatelé. Policie se přesto snaží nás stále chránit, hlídat a vymáhat po nás dodržování zákonů, ale to postupem času nebude možná stačit, proto naše hnutí Severočeši.cz má jedno z hlavních volebních témat, za které nesu z velké části odpovědnost já, bezpečnost občanů našeho kraje. Chceme a budeme podporovat  policejní složky, složky IZS, neboť právě tyto nám vždy pomáhají a pomáhat budou. Tedy jednoduše, více finanční a materiální podpory předmětným složkám, podpora přísnějších zákonů na linii bezpečnosti a podpora obcím při zřizování městských policií, těch správných městských policií, které ve svých občanech zvyšují pocit bezpečí.

 

 

 

 

 

Kontakty na autory přímých řečí:
Petr Pípal: 602 280 554
Jaroslav Doubrava: 603 575 784
Bronislav Schwarz: 606 525 718
Lukas Wünsch: 605 237 966
Radek Slavík: 731 408 715