Ing. Petr Pípal                                  Lukas Wünsch                                 Ing. Bronislav Schwarz                   Senátor Jaroslav Doubrava

      

Ing. Bc. Radek Slavík                      Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA    Ing. Čestmír Pastyřík                       Ing. Jan Bukva  

                                                                  

          

Martin Šimek                                    Ing. Rostislav Domorák                  Jiří Skřivánek                                   Marie Hervertová                     

      

PhDr. Olga Kubelková                    Josef Kalina                                      Petr Klingr, DiS                                Ivan Geist

      

Martin Hajný                                    František Moravec                           Martin Topš                                       MUDr. Simona Bukvová

    Milan Kožnar

MUDr. Jiří Petrovský                       Květa Rybárová                               Milan Kožnar