Ing. Petr Pípal                                  Lukas Wünsch                                 Ing. Bronislav Schwarz                 Senátor Jaroslav Doubrava

        

Ing. Bc. Radek Slavík                      Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA   Ing. Čestmír Pastyřík                       Martin Šimek                                                                    

        

Ing. Rostislav Domorák                 Jiří Skřivánek                                   Marie Hervertová                             PhDr. Olga Kubelková                     

  

Josef Kalina                                     Petr Klingr, DiS