MUDr. Simona Bukvová
(*1.1. 1977)

Má soukromou praxi v oboru gynekologie a porodnictví, je členkou Českého zahrádkářského svazu a Klubu českých turistů.

Náš kraj má díky okolní přírodě velký turistický potenciál a jeho budoucnost při správném směrování vidíme hodně dobře. Je však potřeba oprášit dlouhodobý plán rozvoje a neustále s ním pracovat.
Díky zdejším kopcům nám chybí nenáročné cyklostezky pro celou rodinu, které by zvládly i malé děti. Přitom se stačí podívat do jiných regionů, nebo kousek za hranice. Každopádně je potřebná úzká spolupráce s okolními městy a to i na německé straně. Společná dohoda na vzniku marketingové strategie rozvoje cyklotras našeho regionu. Vyřešit bezpečný průjezd městem, návaznost cyklistické dopravy na okolní obce, navrhnout dopravní značení, vytipovat odpočinková místa. Součást těchto opatření je také vytipování lokalit, kde je vhodné zřídit či zrekonstruovat parkoviště, která by se stala výchozím bodem pro cykloturistické výlety. Ústecký region by se měl stát „rájem“ pro cykloturisty.

V současné době je hodně také diskutované téma rušení některých železniční trati. Jsme pro zachování těchto tras a jejich smysluplné propojení právě s plánovanými cyklostezkami.  Co se jednou zruší, těžko se v budoucnosti obnovuje. Způsoby financování: Regionální operační programy, Státní fond dopravní infrastruktury a evropské fondy.

Témata: životní prostředí, regionální rozvoj